Aktuality
  • Z depozitářů Národního muzea v Terezíně byly do pražské studovny doručeny 3 svazky odkazu JvS. Obsahují: rukopisy již publikovaných prací, zejména z oddílu Physiologische Notizen(VI), týkající se velikosti rostlin, adaptací s ohledem na morfologii a funkci, geotropismus a růst kořenů (počátek sedmdesátých let). Stejným způsobem pak je zastoupeno závěrečné období činnosti JvS (počátek devadesátých let) uvádějící jako Principien a Phylogenetische Aphorismen problematiku fylogeneze, darwinismu ap. Je podstatné, že svazky obsahují bohatý ilustrační materiál mající podobu ilustračních náčrtků během pokusů, včetně protokolů, a vlastních ilustrací rčených pro publikace včetně etap jejich přípravy. Bohatě ilustrovaný je oddíl Bluten and Fruchten- květní diagramy, kresby květní morfologie. Společně s pracovníky Masarykova ústavu-Archivu AV ČR (členů výboru JvS) bude provedeno zhodnocení odkazu a jeho využití v propagačních akcích.
2011-2013 © Lenka Dvořáková