Julius von Sachs
Základní údaje Sachsova CV:

1832 narozen ve Vratislavi (tehdy Breslau, pruské Slezsko) v rodině mědirytce.
1845-1850 studium na alžbětinském gymnaziu ve Vratislavi.
1848 umírá otec a o rok později i matka.
1850 osiřelý Sachs se ocitá bez prostředků, přerušuje studium na gymnaziu.
1851 přijímá nabídku J.E.Purkyně, s jehož rodinou se seznamil již ve Vratislavi, na místo soukromého asistenta a přichází do Prahy. Žije v rodině Purkyňově. V témže roce v Praze maturuje.
1851-1856 studium přírodních věd na Karlově univerzitě, po skončení studia odchází od Purkyněho.
1856 získává doktorát na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity.
1857 habilitace na téma "Difuze", světově první v oboru rostlinná fyziologie.
1857-1859 privatdocent, experimentuje s rostlinami ve svém bytě a vyučuje na soukromé střední škole.
1859 odchází do Zemědělského oddělení saské Lesnické akademie v Tharandtu u Drážďan.
1865 vychází "Handbuch der Experimentalphysiologie der Pflanzen".
1867 jmenován profesorem Botanického ústavu univerzity ve Freiburgu.
1868 jmenován profesorem Botanického ústavu univerzity ve Wüzburgu, nobilitován, jmenován státním a tajným radou, vychází "Lehrbuch der Botanik". Získává čestný doktorát univerzit v Bonnu a Bologni.
1875 vychází "Geschichte der Botanik".
1882 vychází "Vorlesungen über Pflanzenphysiologie".
1892 vychází "Gesammelte Abhandlungen ueber Pflanzenphysiologie".
1897 umírá ve Würzburgu.

Sachsův pražský pobyt:

1851-1856 žije v Purkyňově domácnosti, připravuje a kreslí pro něho mikroskopické preparáty, zhotovuje tabule pro výuku.
1851 maturita na gymnaziu v Praze.
1853 první publikace: "Říční rak", Živa.
1851-1856 studium přírodních věd na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity.
1856, získává doktorát (bez disertace) na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity, opouští Purkyňovu domácnost.
1857 habilitace v oboru rostlinná fyziologie na téma "Difuze", světově první v oboru rostlinná fyziologie.
1857- 1859 privatdocent, provádí pokusy ve svém bytě v Myslíkově ulici č.3. Vyučuje na střední soukromé škole.

Během pražského pobytu publikoval v Živě (většina) a Lotosu (německý časopis) téměř 30 populárně-vědeckých prací a 4 práce původní (Sitz. Ber. Acad. Wiss. Wien, Math. - naturwiss. Cl. a Bot. Ztg.). Původní práce se týkají kritických teplotních bodů klíčení semen, charakteru větvení kořenů, periodicity pohybu listů fazolu a šťavele, kvantifikace spotřeby tepla rostlinami.
2011-2013 © Lenka Dvořáková