Kontaktní osoby

Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK
(albrecht@natur.cuni.cz)
telefon: +420 221 951 694

Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc.
ÚEB AV ČR (krekule@ueb.cas.cz)
telefon: +420 224 310 209, +420 607 527 472
2011-2013 © Lenka Dvořáková