Seznam sponzorů

RNDr. Lubomír Adamec
Zdeněk Přikryl

Agritec Plant Research s.r.o. (Ing. Prokop Šmirous CSc.)
OlChemIm s. r. o. (RNDr. Luděk Fröhlich)
P-LAB a. s. (Zdeněk Přikryl)
2011-2013 © Lenka Dvořáková