Bankovní spojení
  • Číslo účtu: 164527319/0800

  • Variabilní symbol: 1857

  • Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

  • Adresa společnosti:
    Česká společnost experimentální biologie rostlin, o.s.
    Katedra experimentální biologie rostlin
    Viničná 5, 128 44 Praha 2
2011-2013 © Lenka Dvořáková